Údržba a provoz STZ - Sevis ČUS Prostějovska

Přejít na obsah

Údržba a provoz STZ

DOTACE
PŘÍSPĚVEK Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ÚDRŽBU A PROVOZ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ (STZ) POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM OLKO ČUS A OS ČUS
Podle níže uvedených pravidel rozdělil výbor OS ČUS Prostějovska 22. 7. 2019 408 tisíc Kč
na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení (STZ) 29 SK/TJ - VIZ TABULKA
Základní pravidla a podmínky pro podání žádosti:
 
Příspěvek je určen pro TJ/SK, které žádají na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu.
 
Pro účely této žádosti se rozumí příspěvek jako příspěvek neinvestiční.
 
Podmínky pro podání žádosti jsou:
 
1. Zaplacené členské příspěvky za členskou základnu k 31. 12. 2018, splatné do 30. 6. 2019, nejpozději však do konce termínu pro podávání žádostí, tj. 17. 7. 2019
 
2. Aktualizovaná záložka PASPORT v IS ČUS (v závažných případech lze doplnit v průběhu administrace)
 
3. Potvrzení o vedení bankovního účtu u TJ/SK, kterým OS ČUS Prostějovska nevede účetnictví! (potvrzení lze nahradit fotokopií bankovního výpisu k účtu z roku 2019)


Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. * spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  

Servisní centrum ČUS Prostějov * pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze spis. zn. L 4859
IČO 073 96 279 * pobočný spolek České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * scs@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah