Sevis ČUS Prostějovska

Přejít na obsah
Vítejte na stránkách České unie sportu na Prostějovsku,
které jsou věnovány službám, které poskytujeme za přiměřený příspěvek naším sportovním klubům a tělovýchovným jednotám!
POSLEDNÍ AKTUALIZACE:
16.10.2019 10:25
Oprava termínu u dotací MPV

16.10.2019 08:55
Ceník služby vedení účetnictví pro sdružené SK/TJ

Provozní doba kanceláře OS ČUS & SCS ČUS v Prostějově, Česká 15 od 26. 8. 2019
od pondělí do čtvrtka 9:00 až 16:00, v pátek 9:00 až 15:00
Po telefonické dohodě i mimo uvedenou dobu.
V případě neplánované schůzky si telefonicky ověřte, zda-li se pracovníci nevěnují jiné TJ/SK.
telefony: 607 801 965 kancelář; 727 961 273 tajemník; 727 961 065 referentka, pokladní
PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU  ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (ÚZC), SPORTOVNÍ KLUBY (SK)
A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY (TJ)
MŠMT vyhlásilo investiční dotace pro ÚZC (pro kraje a obce nad 10 000 obyvatel) podobnosti najdete >>ZDE<< a
pro spolky SK - TJ (nikoliv OS, SCS)
podobnosti najdete >>ZDE<<

MŮJ KLUB * MŮJ KLUB * MŮJ KLUB * MŮJ KLUB *
SEZNAM VYPLACENÝCH DOTACÍ AKTUALIZOVANÝ VŽDY K 15. A POSLEDNÍMU DNI V MĚSÍCI SI MŮŽETE STÁHNOUT   >>ZDE<<
Naše SCS ČUS Prostějov finačně podporuje

Omlouváme se, že jsme naše prostějovské kluby vystrašili termínem podávání žádostí pro program 1/3 pro rok 2019 správný termín je 1. 12. až 31. 12. 2019!

Prostějovské kluby a jednoty upozorňujeme, že statutární město Prostějov vyhlásilo
PROGRAMY NA PODPORU SPORTU V ROCE 2020:
1.  Program na podporu sportovní činnosti v roce 2020 z rozpočtu stat. města Prostějova
2. Program na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova
Přehlednou tabulku vyhlášených programů najdete >>ZDE<< a na této stránce si můžete oba programy v souborech PDF stáhnout. POZOR! Pro 1. dva dotační tituly programu 1 (s finanční spoluúčastí žadatele) se podávají žádosti již od 21. 10.  2019 a jen do 31. 10. 2019. Pro 3. dotační titul programu 1 (s finanční spoluúčastí žadatele - pro naše SK/TJ nejzajímavější) se podávají žádosti od 1. prosince 2019 a do 31. prosince 2019.
Žádosti se podávají elektronicky v aplikaci Komunikace s občany umístěné na webu města Prostějova (odkaz OBČAN – DOTACE na adrese .  https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html).
               (Publikováno 25. 9. 2019)  
Nestihli jste školení k dotacím města Prostějova pro sport? Stáhněte si a prohlédněte výbornou prezentaci, >>>
kterou nám poskytl Odbor školství, kultury a sportu >>>
Magistrátu města Prostějova >>>
UŽITEČNÉ ODKAZY

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. * spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  

Servisní centrum ČUS Prostějov * pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze spis. zn. L 4859
IČO 073 96 279 * pobočný spolek České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * scs@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah